Úvodní strana » VPOIS

Veřejně přístupná odborná informační služba

Vstoupili jste do veřejně přístupné části, která obsahuje informace o všech registrovaných léčivých přípravcích zastupovaných společností Aristo Pharma s.r.o.

Povinnost zřídit tuto službu vyplývá ze zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, v platném znění (§ 33 odst. 3 písm. g) bod 1.).

Pokud je Váš dotaz neodkladné povahy, prosím, kontaktujte svého lékaře či nepřetržitou lékařskou službu.

Aktuální informace o jednotlivých přípravcích a o jejich dostupnosti naleznete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SmPC) a laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL).

Hlášení nežádoucího účinku

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku. Prosíme, hlaste i zneužití nebo nesprávné použití léčivého přípravku, předávkování, nebo máte-li podezření na lékovou interakci nebo neúčinnost přípravku. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti léčivého přípravku.  Podrobnosti o hlášení najdete na: https://nezadouciucinky.sukl.cz/

Adresa:
Státní ústav pro kontrolu léčiv -oddělení farmakovigilance
Šrobárova 48
100 41  Praha 10, 100 41,
E-mail: farmakovigilance@sukl.cz

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Pokud si přejete nahlásit možné podezření na nežádoucí účinek přímo společnosti Aristo Pharma s.r.o., kontaktujte nás prosím e-mailem na pv-aristo@emmes.com nebo na telefonním čísle 24/7 pro hlášení možných nežádoucích účinků: +420 241 400 761.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Aristo Pharma GmbH, Wallenroder Str. 8–10, 13435 Berlín, Německo

Název přípravku Síla Léková forma SmPC PIL Dodáván na trh ČR
ARIDYA 2MG Tableta PDF PDF Ano
AYREEN 2MG/0,03MG Potahovaná tableta PDF PDF Ano
BELLVALYN 0,15MG/0,02MG Potahovaná tableta PDF PDF Ano
BIRGI 0,060MG/0,015MG Potahovaná tableta PDF PDF Ano
CLORMETIN 2MG/0,03MG Potahovaná tableta PDF PDF Ano
DUTASTERID ARISTO 0,5MG Měkká tobolka PDF PDF Ano
EVELLIEN 0,075MG Potahovaná tableta PDF PDF Ano
FESOTERODINE ARISTO 8MG Tableta s prodlouženým uvolňováním PDF PDF Ano
FESOTERODINE ARISTO 4MG Tableta s prodlouženým uvolňováním PDF PDF Ano
LEVOTHYROXINE ARISTO 200MCG Tableta PDF PDF Ano
LEVOTHYROXINE ARISTO 100MCG Tableta PDF PDF Ano
LEVOTHYROXINE ARISTO 50MCG Tableta PDF PDF Ano
LEVOTHYROXINE ARISTO 25MCG Tableta PDF PDF Ano
LUSIENNE 0,075MG/0,02MG Tableta PDF PDF Ano
MARUMAX 0,5MG/0,4MG Tvrdá tobolka PDF PDF Ano
SILDENAFIL ARISTO 100MG Potahovaná tableta PDF PDF Ano
SOLIFENACIN ARISTO 10MG Potahovaná tableta PDF PDF Ano
SOLIFENACIN ARISTO 5MG Potahovaná tableta PDF PDF Ano
TADALAFIL ARISTO 20MG Potahovaná tableta PDF PDF Ano
TADALAFIL ARISTO 5MG Potahovaná tableta PDF PDF Ano
TALIZON 50MCG/G+0,5MG/G Gel PDF PDF Ano
TALUMIL 6MG/0,4MG Tableta s řízeným uvolňováním PDF PDF Ano
TIBOLON ARISTO 2,5MG Tableta PDF PDF Ano
ULIPRISTAL ACETATE ARISTO 30MG Potahovaná tableta PDF PDF Ano
YOLLIE 3MG/0,02MG Potahovaná tableta PDF PDF Ano
YOSEFINNE 3MG/0,02MG Potahovaná tableta PDF PDF Ano
ABIRATERON ARISTO 500MG Potahovaná tableta PDF PDF Ne
ABIRATERON ARISTO 250MG Tableta PDF PDF Ne
CLOZAPINE ARISTO 100MG Tableta PDF PDF Ne
CLOZAPINE ARISTO 25MG Tableta PDF PDF Ne
DARIFENACIN ARISTO 15MG Tableta s prodlouženým uvolňováním PDF PDF Ne
DARIFENACIN ARISTO 7,5MG Tableta s prodlouženým uvolňováním PDF PDF Ne
DESMOPRESSIN ARISTO 120MCG Sublingvální tableta PDF PDF Ne
DESMOPRESSIN ARISTO 60MCG Sublingvální tableta PDF PDF Ne
FINASTERID ARISTO 5MG Potahovaná tableta PDF PDF Ne
IBUPROFEN ARISTO 400MG Potahované tablety
 
PDF PDF Ne
IBUPROFEN ARISTO 200MG Potahované tablety PDF PDF Ne
LEVOTHYROXINE ARISTO 175MCG Potahované tablety PDF PDF Ne
LEVOTHYROXINE ARISTO 150MCG Tableta PDF PDF Ne
LEVOTHYROXINE ARISTO 137MCG Potahované tablety PDF PDF Ne
LEVOTHYROXINE ARISTO 125MCG Tableta PDF PDF Ne
LEVOTHYROXINE ARISTO 112MCG Potahované tablety

PDF

PDF Ne
LEVOTHYROXINE ARISTO 88MGC Potahované tablety PDF PDF Ne
LEVOTHYROXINE ARISTO 75MCG Tableta PDF PDF Ne
SILDENAFIL ARISTO 50MG Potahovaná tableta PDF PDF Ne
SILDENAFIL ARISTO 25MG Potahovaná tableta PDF PDF Ne

Pole označená * jsou povinná.